Poštovani, prešli smo na novu aplikaciju. Vašu registraciju možete obaviti na sljedećem linku: https://app.srr-fbih.org/
registracija Registracija

Istekao je rok za registraciju za prethodni ili aktualni ispitni rok. A za slijedeći ispitni rok registracija još nije započela